London brigde

Kom alles te weten over het Verenigd Koninkrijk

Inhoud

1. Verkeersregels in het Verenigd Konikrijk 

 • Verkeerstol in London
 • Signalisatie
 • Snelheidsbeperkingen
 • Stilstaan en parkeren
 • Inhalen en kruisen
 • Voorrang
 • Lichten
 • Maximum toegelaten alcoholgehalte
 • Afmetingen
 • Gevaarsdriehoek

2. Tol in het Verenigd Koninkrijk

3. Wetgeving winteruitrusting in Groot-Brittannië

 

1. Verkeersregels in het Verenigd Koninkrijk 

Verkeerstol in London

Om het verkeer in de binnenstad van Londen te beperken moeten automobilisten op werkdagen tussen 7 en 18 uur een een “Congestion Charge” (of  filetol) van £11.5 betalen. Ook toeristen zijn daartoe verplicht. Buiten deze uren en op zaterdagen, zon- en feestdagen geldt er geen Congestion Charge. Ook tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er geen tolplicht. Het vignet geldt in het gebied tussen Hyde Park, Regent Park en Tower Bridge, en tevens voor de wijken op de zuidoever van de Theems. 
De Congestion Charge wordt per nummerplaat betaald. Als bewijs van betaling van de Congestion Charge krijgt u een vignet. Camera's controleren aan de hand van het kenteken bij het binnenrijden van het gebied of de tol betaald is. 
Het vignet is te koop bij sommige winkels, tankstations, parkeergarages en de Post. Ook on-line en telefonisch ( 0845 900 12 34 in Verenigd Koninkrijk; vanuit het buitenland op het nummer 0044.207.649.9122) bestellen is mogelijk. Voor meer informatie surf naar cclondon

Signalisatie

Verkeerslichten niet in werking :

 

verkeerslichten

 

Betaalzone (enkel in London) :

 

trafic jam

 

Stoppen verboden tijdens de aangeduide uren, behalve gedurende de tijd nodig voor het in- of uitstappen van passagiers :

 

urban clearway

 

Een rasterwerk van gele lijnen op een kruispunt betekent dat het verboden is het kruispunt op te rijden wanneer de uitgangsweg niet vrij is. De bestuurder die naar rechts wil afdraaien en die enkel door het tegemoetkomend verkeer verhinderd wordt het kruispunt te verlaten, mag dit nochtans wel oprijden en er wachten tot de laatste tegenligger voorbijgereden is.


Een witte zigzag-lijn aan weerszijden van een oversteekplaats voor voetgangers betekent dat het stilstaan, het parkeren en het inhalen er verboden zijn.


Een rode streep op de rand van de rijbaan betekent dat stilstaan en parkeren er verboden zijn.

Een rijstrook gereserveerd voor autobussen of voor sommige andere voertuigen wordt aangeduid met markeringen op het wegdek en met een vierkant bord waarop de uren staan vermeld wanneer die reservering geldt. Buiten die uren mag ieder voertuig er gebruik van maken.

Een rasterwerk van gele lijnen op een kruispunt betekent dat het verboden is het kruispunt op te rijden wanneer de uitgangsweg niet vrij is. De bestuurder die naar rechts wil afdraaien en die enkel door het tegemoetkomend verkeer verhinderd wordt het kruispunt te verlaten, mag dit nochtans wel oprijden en er wachten tot de laatste tegenligger voorbijgereden is.

Een witte zigzag-lijn aan weerszijden van een oversteekplaats voor voetgangers betekent dat het stilstaan, het parkeren en het inhalen er verboden zijn.

Een rode streep op de rand van de rijbaan betekent dat stilstaan en parkeren er verboden zijn.

Een rijstrook gereserveerd voor autobussen of voor sommige andere voertuigen wordt aangeduid met markeringen op het wegdek en met een vierkant bord waarop de uren staan vermeld wanneer die reservering geldt. Buiten die uren mag ieder voertuig er gebruik van maken. 

Snelheidsbeperkingen

Binnen de bebouwde kom: 30 mph (= 48 km/u) 
Een weg of straat bevindt zich "binnen de bebouwde kom" indien de straatlantaarns zich niet meer dan 200 m van elkaar bevinden. 
   
Buiten bebouwde kom : 

  Autosnelwegen Wegen met gescheiden rijbanen Andere wegen
Personenwagens en kampeerauto's tot 3,5T  70 mph (112  km/u) 70 mph (112  km/u) 60 mph (96  km/u)
Personenwagens (en kampeerauto's tot 3,5T) die een aanhangwagen trekken  60 mph (96  km/u) 60 mph (96  km/u) 50 mph (80  km/u)
Kampeerauto's van meer dan 3,5T  70 mph (112  km/u) 60 mph (96  km/u) 50 mph (80  km/u)

Stilstaan en parkeren

Op de belangrijke verkeersaders in de steden is stilstaan en parkeren meestal verboden van 8 u 30 tot 18 u 30 (maandag tot vrijdag) en van 8 u 30 tot 13 u 30 op zaterdag.

Een belangrijke verkeersader is vaak als "urban clearway" aangeduid. Daar is stilstaan en parkeren verboden gedurende de periode die is aangeduid op een geel bordje (zie signalisatie), behalve tijdens in- en uitstappen van passagiers.

In Londen is een netwerk van rode assen uitgewerkt, aangeduid met een rode streep langsheen de rijbaan. Stilstaan en parkeren is er verboden.

Stilstaan en parkeren zijn verboden : 

 • op een weg die met twee witte strepen is gemarkeerd, behalve voor in- of uitstappen van passagiers 
 • op een witte zigzag-markering

Parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners zijn aangeduid met witte onderbroken strepen op het wegdek en met een bord met vermelding "P Permit holders only" of "P Card holders only".

In het centrum van grote steden wordt het parkeren geregeld door parkeermeters. Een grijze parkeermeter wordt meestal gebruikt voor parkeren voor korte duur (2 uur en meer), terwijl groene parkeermeters dienen voor parkeren voor langere periodes.

Verkeerd geparkeerde wagens of wagens die langer parkeren dan is toegelaten, kunnen vastgezet worden met een wielklem of weggesleept worden. Om de wagen vrij te krijgen moet een zware boete betaald worden. 

Inhalen en kruisen

In het Verenigd Koninkrijk wordt links gereden. 
Ook het kruisen moet dus links gebeuren en inhalen moet langs rechts. 
Links inhalen is wel toegelaten : 

 • in éénrichtingsstraten 
 • bij traag verkeer in meerdere files 
 • wanneer de in te halen bestuurder heeft aangegeven dat hij naar rechts wil afdraaien

Op autosnelwegen met 3 of meer rijstroken mogen voertuigen van meer dan 3,5 ton (leeggewicht) of ingericht voor het vervoer van minstens 8 passagiers, niet op de uiterst rechtse rijstrook rijden.

Voorrang

Er bestaat geen algemene regel zoals voorrang van rechts of voorrang van links. Bestuurders op een hoofdweg hebben in principe voorrang op bestuurders die uit een zijweg komen. Die voorrangsregeling wordt doorgaans aangeduid op de ondergeschikte weg, bij het naderen van de hoofdweg, op een van de volgende wijzen : 

 • verkeersbord B1 (omgekeerde witte driehoek met rode rand), soms met de vermelding "give way" 
 • een dubbele onderbroken witte dwarsstreep en/of een op de grond geschilderde uitgerekte driehoek 
 • een stopbord (verkeersbord B5) en een dubbele volle witte dwarsstreep

 

Het verkeer op een rotonde heeft voorrang op de bestuurders die er zich willen op begeven, tenzij anders is aangeduid.

Lichten

De voorlichten moeten afgesteld worden voor links rijdend verkeer, zodanig dat tegenliggers niet kunnen gehinderd worden. Wie dit niet doet riskeert een zware boete. 

Maximum toegelaten alcoholgehalte

0,8 pro mille 

Afmetingen

Een caravan die door een personenwagen wordt getrokken mag niet langer dan 7 meter zijn. 

Gevaarsdriehoek

Wanneer bij pech of ongeval een voertuig een hindernis op de weg vormt, moet het gesignaleerd worden met de noodlichten (gelijktijdig knipperen van alle richtingaanwijzers). Het gebruik van de gevarendriehoek is niet verplicht. 

 

2. Tol in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze een aantal snelwegen, bruggen en tunnels waar er tol moet betaald worden.

Ziehier enkel voorbeelden :

Nr     Klasse 1*
M4 Severn Crossing (1) (Bristol)   £6.50
M6 Midland Expressway Ma-Vrij tussen 6u en 23u £5,50
M6 Midland Expressway Za-Zo tussen 23u en 6u £4,80
M6 Midland Expressway nacht  tussen 23u en 06u £ 3,80
M25 Dartford crossing ( QE II ) (1) tussen 6u en 22u £ 2,50
M48 Severn Bridge (2) (Bristol)   £ 6,50
A15 Humber Bridge (Hull)   £ 1,50
A38 Tamar Bridge (3) (Plymouth*)   £1,50
A477 Cleddau Bridge (Pembroke)   £ 0,75
  Mersey Tunnel (Liverpool)   £ 1,50
  Tyne Tunnel (Newcastle)   £1,40

 

Kl.1* : motorvoertuigen (  Max 3,5T )

 

Dartford

 

(1) OPGELET : Aan de Dartford Crossing kan je de tol niet ter plaatse betalen. Je moet de tol op voorhand regelen of uiterlijk tot middernacht de dag na je doortocht. Meer informatie kan je op de site van de Dartford Crossing terugvinden

(2) Tol op M4/M48 alleen in westelijke richting

(3) Tol op A38 alleen in oostelijke richting   

* met of zonder aanhangwagen

Tol in Britse Pond (£)

 

3. Wetgeving winteruitrusting in Groot-Brittannië

Op wintervakantie in Groot-Brittannië? Lees dan eerst aandachtig onze raadgevingen. Je komt alles te weten over de regelgeving betreffende de winteruitrusting voor auto’s waarvan het hoogst toegelaten gewicht niet meer bedraagt dan 3,5 ton.

Het gebruik van spijkerbanden en sneeuwkettingen is niet gereglementeerd.

Het gebruik ervan is niet verboden, mits aan matige snelheid wordt gereden en op voorwaarde dat ze geen schade berokkenen aan het wegdek.

In de praktijk betekent dit dat ze in feite slechts gebruikt mogen worden in geval van sneeuw of ijzel.

Bij gebruik van spijkerbanden of sneeuwkettingen wordt aangeraden alle wielen van het voertuig ermee uit te rusten.

Blog