verkoop occasiewagen

Praktisch advies bij het verkopen van een occasiewagen

Wil je jouw wagen verkopen, maar weet je niet welk contract te gebruiken, welke documenten moeten overgedragen worden aan de koper of hoe je jouw nummerplaat laat schrappen? Enkele antwoorden op jouw vragen en 8 tips en nuttige info.

Welk soort contract?

Afhankelijk of je een btw-plichtige of particulier bent, gebruik je een ander type verkoopsovereenkomst. 
 

 • Bent u een professionele verkoper of een garagist? Stel dan een verkoopcontract op volgens het typecontract dat Traxio (ex Federauto) in samenwerking met Touring heeft opgesteld. 
 • Bent u een particulier? Stel dan in in twee exemplaren een verkoopsovereenkomst op die onder andere de voornaam, de naam en het adres van uzelf en de koper bevat, de kenmerken van het voertuig en de datum waarop dat voor het eerst in het verkeer werd gebracht, zoals in dit model van een contract tussen particulieren.  
   

Bezorg een exemplaar van deze verkoopsovereenkomst aan de koper, voor hem is dit een eigendomsbewijs. Hou zelf als verkoper ook een exemplaar bij. Opgelet: op deze verkoopsovereenkomst dienen geen fiscale zegels te worden aangebracht, noch door de koper, noch door de verkoper.
 

Goed om weten :
 

 • Als u uw wagen verkoopt aan een garagist, een merkdistributeur of elke andere persoon of onderneming die een handelaarsplaat heeft, dan levert u ofwel een verkoopsovereenkomst af waarvan de gegevens worden overgenomen in het inkoopboek, ofwel een overnameborderel waarvan u een kopie bewaart. Dit dient als bewijs dat het voertuig op correcte wijze werd verkocht;
 • Als u uw wagen verkoopt aan een btw-plichtige dient u eveneens een verkoopsovereenkomst op te maken.   

 

BTW op het verkochte voertuig?

Als u een particulier bent, hoeft u geen btw aan te rekenen op het voertuig dat u verkoopt. De koper zal de "belasting op de inverkeersstelling" (B.I.V.) moeten betalen nadat het voertuig op zijn naam is ingeschreven, tenzij hij hiervan vrijstelling geniet.

Als u een btw-plichtige bent en als u het betrokken voertuig hebt gebruikt voor de uitoefening van uw beroepsactiviteiten, dan dient u de daadwerkelijk betaalde prijs te vermeerderen met 21% btw. 

Als de tweedehandswagen wordt verkocht door een autoverkoper die btw-plichtige is, dan wordt de btw van 21% berekend op:

 • de bruto-winstmarge van de verkoper als de verkochte wagen afkomstig is van een niet-btw-plichtige, zoals een particulier;
 • de daadwerkelijk betaalde prijs (dus na aftrek van de korting) als de wagen afkomstig is van een btw-plichtige (een zelfstandige, een leasingbedrijf, ...) die niet is gelijkgesteld met een niet-btw-plichtige.

 

Technische controle verplicht?

In principe is het verplicht om een voertuig aan de technische controle aan te bieden wanneer dat voertuig van eigenaar zal veranderen, tenzij het gaat om de verkoop van een rijwiel met hulpmotor of een motorrijwiel. Het betreft dan een speciale keuring met het oog op de verkoop.

Maar als de koper uw echtgenoot of echtgenote, uw wettelijk samenwonende partner, uw zoon of dochter is en als u uw nummerplaat van Europees model aan deze persoon wilt overdragen, hoeft u de wagen niet aan te bieden voor technische controle. Overweegt u geen overdracht? Dan zal er vóór de inschrijving slechts een gewone administratieve controle plaatsvinden.

Met uitzondering van de bovenvermelde gevallen, dient u op de aanvraag tot inschrijving van een tweedehands voertuig (dit formulier wordt u normaal bezorgd door het station waar u de technische controle laat uitvoeren) de stempel van het station te laten aanbrengen waaruit blijkt dat de wagen een geldig keuringsattest heeft verkregen. U dient het aanvraagformulier aan de koper te bezorgen. Hij bezorgt het vervolgens binnen 2 maanden na de datum van keuring door de technische controle via zijn verzekeringsmaatschappij aan de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen.

Als verkoper dient u de wagen voor keuring aan te bieden. In overleg met de koper kunt u deze taak echter aan hem overlaten. Op de factuur dient dan de vermelding "Technische controle ten laste van de koper" voor te komen. De nieuwe eigenaar mag deze keuring doen met zijn kentekenplaat onder dewelke het voertuig nadien zal worden ingeschreven op voorwaarde dat hij, als houder van deze kentekenplaat, op de aanvraag om inschrijving van het aangeboden voertuig en op het bijhorende kentekenbewijs is vermeld.

Als het om de verkoop van een tweedehandswagen gaat, dient het station waar de technische controle plaatsvindt niet alleen een keuringsattest, maar ook een "tweedehandsrapport" te overhandigen. Voor dit rapport moet worden betaald.

Belangrijk om weten : sinds 16 augustus 2011 wordt er een vereenvoudiging in de tweedehandskeuring ingevoerd, de zogenaamde “visuele keuring”, tijdens dewelke geen meetapparatuur wordt gebruikt, met uitzondering van de remmeter voor de remmentest ; om onder het stelsel te vallen van deze vereenvoudigde visuele keuring mag het voertuig in kwestie maximaal 2 maanden vóórdien met succes een volledige periodieke keuring hebben ondergaan waarbij een groen keuringsbewijs werd afgeleverd, met normale geldigheid.

 

Nog dit : 

 • Wagens voor gemengd gebruik, zoals breaks, en minibussen dienen dezelfde regels voor de technische controle te volgen als gewone personenwagen
 • Bij verkoop van een lichte vrachtwagen is er eerst een tweedehandskeuring waarna de koper het inschrijft en er, vóór ingebruikstelling, opnieuw mee naar de keuring moet voor een zgn. administratieve keuring.

 

Welke documenten overhandigen aan de koper?

Als verkoper moet je de volgende documenten overhandigen aan de koper:
 

 • De verkoopsovereenkomst
 • Het inschrijvingsbewijs (in één of verscheidene delen);
 • Het roze formulier "aanvraag tot inschrijving van een voertuig", afgeleverd en afgestempeld door de technische controle;
 • Het keuringsattest van een station voor technische controle;
 • Het gelijkvormigheidsattest van het voertuig;
 • Als het een voertuig met een LPG-installatie is: het attest voor de LPG-installatie;
 • Vanaf 15/11/2006: het tweedehandsrapport dat wordt opgesteld door de technische controle;
 • Vanaf 01/12/2006: de Car-Pass, een officieel document met de kilometerstand van het voertuig, dat men kan bekomen bij het keuringsstation.  

 

Verkeersbelasting recupereren

Als u een nieuwe wagen in het verkeer stelt met behoud van uw vorige Europese plaat, berekent de dienst verkeersbelasting het gedeelte van de belasting van de eerste wagen dat u reeds hebt betaald en trekt dit bedrag af van de belasting die u bent verschuldigd op de nieuw ingeschreven wagen ( als deze uitgerust wordt met een andere nummerplaat wordt het té veel betaalde bedrag gewoon teruggestort).

Als u uw oude wagen niet door een andere vervangt, dient u uw officiële nummerplaat uiterlijk binnen 4 maanden te laten schrappen bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (=DIV) (zie verder).

Wanneer een voertuig in de loop van een belastingjaar niet langer is ingeschreven in het repertorium van de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen, wordt de betaalde belasting voor de nog niet verstreken maanden terugbetaald.

 

Nummerplaat laten schrappen

Als u binnen 4 maanden na de verkoop van een voertuig geen nieuw voertuig in het verkeer brengt, moet de nummerplaat geschrapt worden in het inschrijvingsrepertorium van de DIV ; om deze schrapping te doen kan u de officiële kentekenplaat (zonder verpakking) deponeren in de daartoe voorziene bus bij de loketten van de DIV te Brussel (City Atrium, Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel) of de provinciale DIV-antennes (enkel tijdens de openingsuren). Let wel : u krijgt geen afgiftebewijs. Wenst u wel een afgiftebewijs, dan moet u de kentekenplaat tegen een vergoeding van € 9,75 afgeven in een postkantoor die instaat voor het verdere transport van de plaat naar het schrappingscentrum van de DIV. In beide gevallen zal u na de schrapping van de plaat een schrappingsattest toegestuurd krijgen per post.

Brengt u wel een andere wagen in het verkeer, dan gebruikt u de nummerplaat van Europees model op die nieuwe wagen ; U kunt de wagen in het verkeer brengen nadat de nieuwe wagen onder deze nummerplaat is ingeschreven door de DIV en nadat u daarvoor een inschrijvingsbewijs hebt ontvangen. Bezit u nog een nummerplaat van het oude model dan zal u een nieuwe plaat van Europees model ontvangen met een nieuwe cijfer-lettercombinatie (niet vergeten uw oude nummerplaat te laten schrappen – zie hierboven).

Geef uw nummerplaat nooit aan de koper van uw voertuig. Een nummerplaat is in principe strikt persoonlijk, tenzij u uw nummerplaat van Europees model overdraagt op uw echtgenoot of echtgenote, uw wettelijk samenwonende partner, uw zoon of dochter. In dat geval dient u speciale formaliteiten te vervullen.

Belangrijk! Als u uw wagen met het oog op de verkoop aanbiedt aan een station voor technische controle, dient u samen met uw wagen het inschrijvingsbewijs te overhandigen. Vanaf de datum van deze keuring is dit bewijs nog 2 maanden geldig. Deze beperkte geldigheid wordt in het station op het document vermeld.

 

Enkele concrete gevallen :

 • U hebt uw voertuig verkocht om te worden gesloopt? Bezorg het inschrijvingsbewijs dan aan de sloper (die ook de koper is). Hij zal het binnen 15 dagen na de sloop van het chassis moeten terugsturen naar de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen, nadat hij er de vermelding "chassis vernietigd", zijn stempel, de datum en zijn handtekening op heeft aangebracht.
 • U hebt uw wagen verkocht om te worden uitgevoerd? Bezorg het Belgische inschrijvingsbewijs aan de in het buitenland gedomicilieerde verkoper. Hij zal het bij zijn aanvraag tot inschrijving van het voertuig moeten voegen wanneer hij die aanvraag verstuurt naar de bevoegde dienst in zijn land. Als het een land uit de Schengen-ruimte is, zal de overheid het bewijs terugsturen naar de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen in België, nadat hij voertuig in dat land is ingeschreven.

 

Verzekering opzeggen

Breng zo snel mogelijk uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte, zodat zij uw lopende polis "B.A. auto" kan stopzetten als u uw verkochte wagen niet door een andere vervangt. Uw maatschappij kan u vragen om haar het bewijs van schrapping van de inschrijving van het voertuig, dat door de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen wordt uitgereikt, te bezorgen. Als u wel een ander voertuig koopt, zal de maatschappij een aangepast contract opstellen en het tarief toepassen dat geldt voor het nieuwe voertuig.

 

Kijk- en luistergeld, dat is voorbij! 

Als in het voertuig dat u hebt verkocht een autoradio zat, hoeft u hiervoor achteraf niets meer te doen ; zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest als in het Waalse Gewest (sinds 2009) is het luistergeld hiervoor afgeschaft.

Reactie toevoegen