step_veiligheid

Elektrische steps: hou het veilig!

De elektrische step kent in onze steden zo’n succes dat hij soms in een slecht daglicht komt te staan, vooral omdat gebruikers het vaak niet zo nauw nemen met de hoffelijkheids- en verkeersregels.

Nochtans is er niet veel nodig om de verstandhouding met andere weggebruikers te verbeteren.

 

De pers had het onlangs over een dodelijk ongeval met een elektrische step in Brussel. Waarbij meteen ook dieper ingegaan werd op de vermeende gevaren van dit nieuwe vervoermiddel. Het is inderdaad zo dat gebruikers moeten beseffen dat deze steps geen speelgoed zijn en dat ze een aantal eenvoudige regels in acht moeten nemen om zich hun verplaatsing niet te betreuren.

 

Maar zoals Benoît Godart van het veiligheidsinstituut Vias terecht opmerkt: “Het zou jammer zijn om alleen de negatieve kanten van de elektrische step te zien. Het is een geweldig vervoermiddel waarmee we het aantal auto’s in onze steden kunnen verminderen. We moeten er gewoon voor zorgen dat mensen ze op de juiste manier gebruiken en dat automobilisten ze respecteren, net als alle andere zwakke weggebruikers.”

 

Voordelen van een elektrische step

 • Sneller om je te verplaatsen dan te voet
 • Compact
 • Supersimpel te gebruiken
 • Een echt zacht alternatief om de druk van de auto in onze steden te verminderen

 

De elektrische step is een schitterend vervoermiddel dat de voordelen van een fiets – een snelle verplaatsing en zachte mobiliteit – combineert met een vlotte toegankelijkheid tot andere transportmiddelen. Hij is veel lichter dan een elektrische fiets en je kan hem makkelijk opvouwen, zodat hij probleemloos in de kofferbak van je wagen of onder je bus- of metrozetel past! Bovendien is hij voordeliger dan een elektrische fiets. Reken op prijzen van pakweg 500 euro voor een betrouwbare instapper tot zo’n 1.500 euro voor een topmodel.

 

Ben je geïnteresseerd in deze manier van verplaatsen, maar wil je niet meteen zelf een step kopen? Probeer dan eens een elektrische deelstep te huren, of aan “free-floating” te doen!

 

Nadelen van een elektrische step

 • Mogelijk gevaar voor andere zwakke weggebruikers
 • Gevaar voor de bestuurder zelf, bij verkeerd gebruik
 • Lastig rijden op slechte wegen
 • Hinder op de stoep, als je je ze slecht parkeert

 

Zoals elke nieuwe uitvinding is de elektrische step het slachtoffer van zijn eigen succes en zijn plotselinge verschijning. Maar de autoriteiten proberen grip te krijgen op de situatie. Zo heeft Pascal Smet, minister van mobiliteit voor het Brussels Gewest, een ordonnantie uitgevaardigd met een ontwerpkader voor wat algemeen “fietsdelen” wordt genoemd. Daarin staan onder meer de volgende maatregelen:

 • Operatoren moeten naast een vergunning ook de toestemming van het Gewest hebben vooraleer ze van start mogen gaan. De “voertuigen” moet in goede staat zijn en voldoen aan alle eisen op vlak van veiligheid en comfort.
 • In sommige zones, zoals de Grote Markt in Brussel bijvoorbeeld, is het verboden om te parkeren.
 • Op sommige plaatsen, zoals in stations of aan metro-ingangen, is het aantal parkeerplaatsen beperkt, om een te grote concentratie van voertuigen te vermijden.
 • Als een operator zich niet aan de regels houdt, kunnen de autoriteiten de voertuigen die in overtreding zijn laten verwijderen op kosten van het bedrijf.
 • Operatoren moeten alles in het werk stellen om gebruikers op de hoogte te brengen van de na te leven gebruiksvoorwaarden (verkeersregels, parkeren, gebruik van lichten enzovoort).

 

Rij veilig

Wat het samenleven van gebruikers van deze steps met andere weggebruikers betreft, maakt de chaos van de beginperiode stilaan plaats voor een zekere unanimiteit bij de autoriteiten:

 

Het verkeersveiligheidsinstituut Vias publiceert op zijn website 10 aanbevelingen om erop te hameren dat de elektrische step geen speelgoed is, maar een vervoermiddel. Onthoud alvast deze 5 tips:

 • Een helm is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen. Vanaf 5 km/u kan een val al een hoofdletsel veroorzaken.
 • Rij niet op de stoep tenzij je stapvoets bolt (maximum 6 km/u), wat niet evident is.
 • Hou je stuur met beide handen vast, want een step is minder stabiel en minder manoeuvreerbaar dan een fiets.
 • Draag een fluo hesje of ander kledingstuk.
 • Ga na of je bij een ongeval gedekt bent door je familiale verzekering.

 

Tot slot willen we nog opmerken dat de maximale toegestane snelheid is verhoogd naar 25 km/u op een vlakke weg. Eerder was het 18 km/u.

Sneller rijden dan 25 km/u is in de ogen van de wet een overtreding, die bestraft wordt met een boete vanaf 58 euro.

 

Lees ook aan welke verkeersregels al deze nieuwe vervoermiddelen zich moeten houden.

Blog